Науково-технічний центр "ВІРІА- Ltd"  
           I-й Український центр МАВ-діагностики

                   (044) 332-05-42     info@viria.com.ua

 
Головна МАВ-діагностика РФ-аналіз крові Продукція МАВ та тварини Контакти
МАВ - діагностикаРентгенофлуоресцентний аналізатор "ElvaX-med" - прилад  для проведення  МАВ-діагностики.

 

На сьогоднішній день в Україні розроблено портативний енерго-дисперсійний рентгено-флуоресцентний аналізатор" ElvaX -med", який за своїми характеристиками найбільш придатний для експрес-аналізу біологічних об'єктів. Дуже перспективною властивістю аналізатора "ElvaX -med" у медицині є можливість мультиелементного аналізу волосся   (МАВ) людини.  МАВ діагностика має широке застосування у всьому світі. Так, у США щорічно проводиться не менше 2 мільйонів аналізів, у розвинутих країнах Європи ці аналізи стали традиційними. В Росії активно працює у цій області "Центр біотичної медицини" лікаря Скального м. Москва. Однак лише в Україні рентгенофлуоресцентним методом (на базі НТЦ "Віріа" м. Київ) проводиться МАВ діагностика. Слід відмітити, що на одному і тому ж приборі ElvaX є можливість проводити аналіз не лише волосся, але й крові, сечі, слюни, питної води, соків, алкогольних напоїв, медпрепаратів, лікувальних харчових добавок.

 

 

Серед багаточисельних методів елементного аналізу біологічних об'єктів для визначення мікроелементів найчастіше використовують методи кількісного емісійно-спектрального, нейтронно-активаційного (НАА), атомно-абсорбційного (ААА), рідше рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) у варіантах повного внутрішнього відбиття та практично не використовують найбільш розповсюджений в аналітичній практиці варіант збудження вторинного рентгенівського випромінювання за допомогою рентгенівських трубок.

Добре відомі переваги рентгено-флуоресцентного аналізу, такі як висока експресність вимірювань (декілька хвилин), легкість пробопідготовки, що не вимагає розкладу проби, широкі діапазони елементів, що визначаються від  Si (атомний номер Z=14) до Pu ( Z=94) та їх кількості (від 100 до 10 -4 мас. %, а в окремих випадках навіть нижче), можливість визначення всіх елементів в одній пробі одночасно, а також інші, роблять його дуже перспективним при аналізі біологічних та медичних об'єктів, у тому числі і при визначенні мікроелементів у різних тканинах та рідких середовищах організму.

 

 

Характеристики рентгенофлуоресцентного аналізатора "ElvaX-med"

 

Настільний енерго-дисперсійний рентгенофлуоресцентний аналізатор, не потребуючий використання рідкого азоту для

експлуатації та  збереження

Повністю автоматизований процес вимірювання - від автоматичної оптимізації параметрів установки під конкретну пробу

до кількісного мультиелементного аналізу.

Безеталонний прецизійний кількісний аналіз проб.

Джерело збудження

Рентгенівськая трубка        Ti або W анод, 25 мкм Be вікно, природнє охолодження

Генератор                                 4 - 50 кВ з кроком 0,1 кВ, струм 0 - 100 мкА з кроком 0,2 мкА, потужність до 5 ВА

Стабільність                            0,1% за 8 годин

  Детектор рентгенівського випромінювання

Напівпровідниковий Si- p-i-n з термоелектричним охолодженням

Площа                                  7 мм2

Роздільна здатність       200 еВ по лінії Fe55 5,9 КеВ

Be вікно                               8 мкм

   Спектрометричний процесор

Аналоговий процесор    Часово-варіантний формувач, режектор накладень, селектор по формі імпульсу, автоматична адаптація до загрузки.

АЦП                                        4096 канальний АЦП послідовних наближень з "ковзаючою шкалою", час перетворення 2 мкс.

Буферне ОЗУ                      4096 каналів ємністю 232 імпульсів

Програмне забезпечення

Середовище                                               WINDOWS-95х, ХР,

Керування                          Режими рентгенівського випромінювача, спектрометричного процесора, блокування, сигналізації та ін.

Відображення                    Спектр рентгенівської флуоресценції, маркер, масштабування, атрибути піків, параметри аналізу.

Обробка спектра              Калібрування, автоматичний пошук піків, демультиплікація мультиплетів, ідентфікація, вирахування фону, визначення аналітичних інтенсивностей.
 

Основні технічні характеристики

Діапазон елементів, що визначаються..................................від Si ( Z =14) до Pu ( Z=94)

Час вимірювання проби..............................................................10 - 1200с

Живлення..........................................................................................220В, 50Гц

Потужність, що споживається..................................................50ВАТ

Габарити............................................................................................500х400х240 мм

Маса.....................................................................................................18 кг


Використовуваний у приладі
метод рентгено-флуоресцентного аналізу базується на вимірюванні характеристичного рентгенівського випромінювання атомів хімічного елемента, при збудженні їх рентгенівським випромінюванням за допомогою мініатюрної рентгенівської трубки. Спектр, що отримується складається з набору аналітичних ліній у діапазоні від 1 до 40 КеВ. Реєстрація аналітичних інтенсивностей здійснюється за допомогою багатоканального спектрометра з енергодисперсійним напівпровідниковим детектором (Si-p-i-n діод) з термоелектронним охолодженням.                       

Спеціалізоване програмне забезпечення дає можливість побудувати найбільш ймовірну модель спектру, знайти аналітичні лінії спектру у присутності великої кількості елементів у пробі (15-30 елементів), визначити масову концентрацію елемента, точну вагу об'єкта та, відповідно, визначити концентрацію елементів у пробі.                       

Для калібровки спектрометру використовується стандартний набір тестових зразків з відомим вмістом хімічних елементів.

Повністю автоматизований процес вимірювання не вимагає висококваліфікованого персоналу з спеціальною підготовкою та забезпечує доступність і широту використання РФА «ElvaX-med» .

На сьогоднішній день визначення реального вмісту мікроелементів у крові, сечі, волоссі є темою великої кількості наукових досліджень. З метою використання РФА «ElvaX» у медицині в НТЦ «Віріа» (Україна, Київ) розроблено  «Методику виконання вимірювань масової частки хімічних елементів у волоссі рентгенофлуоресцентним методом» (МВІ № 081\12-4502-00 від 21.07.00, атестована Українским державним НПЦ стандартизації, метрології та сертифікації УкрЦСМ, узгоджена з Державною санітарно-епідеміологічною службою України – Постанова № 8 від 5.10.00) та основане на ній спеціалізоване програмне забезпечення «MedKart» для  «РФА  ЕlvaX»(СПЗ «MedKart»).

Режим кількісного визначення складу матеріалів базується на методиці безеталонного визначення концентрацій елементів по попередньому градуюванню шкали концентрацій на стандартних зразках ГСОРМ, із заданим вмістом елементів, що дозволяє вимірювати концентрації від 0,1 мкг/г.
По результатам вимірювань на екран дисплея та на принтер виводится довідка про знайдені мікроелементи у пробі з інформацією про верхню та нижню границі норм по даним ЄС. Робота з базою даних дозволяє легко аналізувати результати дослідження волосся одного пацієнта, що забезпечує контроль ефективності лікування, а також проводити узагальнюючий аналіз по всім даним бази.

Також існує можливість отримати інформацію про вплив кожного мікроелемента на організм людини при їх дефіциті чи надлишку та їх поповнення з різних продуктів харчування.

 

 

Важливо, що МАВ-діагностика виявляє порушення балансу елементів в організмі на ранніх стадіях, ще до появи проявів симптомів захворювання.

 


Головна МАВ-діагностика РФ-аналіз крові Продукція МАВ та тварини Контакти
All Rights Reserved STC 'VIRIA'.