Науково-технічний центр "ВІРІА- Ltd"  
           I-й Український центр МАВ-діагностики

                   (044) 332-05-42     info@viria.com.ua

 
Головна МАВ-діагностика РФ-аналіз крови Продукція МАВ та тварини Контакти
Статті

Визначення важких металів у волоссі людини методами диференціальної імпульсної полярографії та  рентгенофлуоресцентної  спектроскопії

Джапарідзе Дж. І.1, Шавгулідзе Н. В.1, Хавтасі Н. С.1, Єнукідзе Л. Г.1, Харисчаришвілі І. З.2, Кириленко Є. К.3, Гальченко С. М.4

 

1. Інститут неорганічної хімії та електрохімії ім. Р. І. Агладзе, Тбілісі, Грузія.

 

2. Центр медичної елементології «Біоелемент», Тбілісі, Грузія.

 

3. Науково-технічний центр «Віріа», Київ, Україна.

 

4. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

 

Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – мікроелементному аналізу біосубстратів. Розглянуто вплив токсичних елементів

на організм людини. Особлива увага звернена на можливості двох аналітичних методів аналізу біопроб: диференціальної імпульсної

полярографії (ДІП) та рентгенівської флуоресценції (РФА). Представлені результати застосування методики одночасного визначення

іонів Pb (II), Zn (II) та Cu (II) у волоссі людини методами ДІП та РФА, проведена їх порівняльна оцінку.

 

Ключові слова: диференціально-імпульсна полярографія, рентгенівська флуоресценція, біопроба, мікроелементний аналіз

 

ПАТЕНТ

(Опис до патенту - СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗАЛІЗОДЕФІЦТНОЇ АНЕМІЇ У ДІТЕЙ)

 

У дітей (10-14 років) з потиличної ділянки голови зстригають під корінь 4-5 пучків волосся так, щоб сумарна товщина зразку дорівнювала діаметру стержня ручки. Прикоренева зона маркується та розміщається в контейнері. Термін зберігання необмежений. Методом рентгенофлуоресцентної спектроскопії визначається вміст заліза. При рівні, меншому за 6,13 мкг/г, дитині має бути встановлений діагноз залізодефіцитна анемія та проведені діагностично-лікувальні заходи, передбачені Протоколом лікування залізодефіцитної анемії у дітей. Спосіб діагностики не потребує суворого контролю з боку медичного персоналу та додаткового обладнання. Цей спосіб можна використовувати в амбулаторних та стаціонарних умовах.

 

УДК 663.97:546:3:54.062

Рентгенофлуоресцентний метод визначення мікроелементного складу питної води/

С. М. Гальченко, П. А. Коротков, Є. К. Кириленко

Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – контролю якості питної води. Розглянуто основні аналітичні методи кількісного аналізу води. Запропоновано експрес-методику визначення мікроелементного складу води, що базується на рентгенофлуоресцентному методі. Представлено результати концентраційного аналізу 8 зразків питної води. Проведено їх оцінку на основі даних гранично допустимих концентрацій.

Табл. 3. Іл. 7. Бібліогр.: 7 найм.

 

 

Шкіра та харчування / С. В. Фус

 

Розглянуто основні аспекти впливу нутрієнтів на стан шкіри. Наведено джерела основних нутрієнтів, які можуть забезпечити добову потребу в них.

 

 

УДК 519.9

Методика підвищення чутливості кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу біологічних проб, що базується на методі максимальної правдоподібності

 

Коротков П.А., д. ф.-м. н, проф, Кириленко Є.К., к. ф.-м. н, Гальченко* С.М., аспірант.

 Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на методі максимальної правдоподібності і може використовуватись у випадках сильного перекриття характеристичних ліній та слабких спектральних ліній у шумовому фоні. Спектри з’єднання ртуті та цинку було проаналізовано спочатку на тестових зразках фільтрувального паперу, а потім на тестових біопробах сухого залишку плазми крові. Абсолютну похибку визначення вмісту ртуті у біопробах зменшено у 2,4 рази, а поріг знаходження досягає 13 ppb, що суттєво нижче ніж отримані дані для стандартних методів обробки спектрів.

 Ключові слова: слідова концентрація, метод максимальної правдоподібності, поріг знаходження, біопроба.

 

ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛІЗУ БІОПРОБ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРМІЧНОГО ЕКСПРЕС-МЕТОДУ КОНЦЕНТРУВАННЯ

 

Коротков П.А., д. ф.-м. н, проф, Кириленко Є.К., к. ф.-м. н, Гальченко* С.М., аспірант.

 

Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на попередньому концентруванні елементів за допомогою швидкого термічного озолення. Проаналізовано характеристич-
ні спектри волосся та їх попелу. Розраховано коефіцієнти підвищення чутливості для важких металів та ряду інших хімічних елементів.

 

 
Головна МАВ-діагностика РФ-аналіз крові Продукція МАВ та тварини Контакти
All Rights Reserved STC 'VIRIA'.