Науково-технічний центр "ВІРІА- Ltd"                    Час роботи:                       

           I-й Український центр МАВ-діагностики             пн-пт с 10:00 до 18:00      

                   (044) 332-05-42    info@viria.com.ua                                                           сб., нд.-вихідні дні

 
Головна МАВ-діагностика РФ-аналіз крові Продукція МАВ та тварини Контакти
Огляд

Огляд

 

 

ТОВ Науково-технічний центр «Віріа Ltd» заснований у 1992 р. співробітниками Інституту фізики НАН України м. Київ.

Наша основна спеціалізація - розробка діагностичних приладів, спеціалізованого програмного забезпечення та нових методик у різних галузях науки. У нашій компанії працюють висококваліфіковані фахівці фізики, хіміки, медики, програмісти та конструктори, які здатні вирішувати будь-які нетривіальні задачі прикладного плану. Особливу увагу ми надаємо розробці нових діагностичних підходів в області медицини та екології, які дають можливість кожній людині мати об'єктивну інформацію про свій організм та навколишнє середовище.

Наші головні пріоритети - наші клієнти та їх потреби. Це і лише це дозволяє нам займати ведучу позицію у сфері науково-технічних та інформаційних послуг, а також забезпечує довіру клієнтів та їх повагу.

 

Ретроспектива діяльності Центру:

 

 
 • 1992р. Розпочато виробництво першого українського приладу для вимірювання вмісту радіонуклідів у тілі людини - Спектрометр випромінювання людини "СВЛ-Віріа" (Патент на винахід 28169А).

 • 1992-1994рр. Більш ніж 40 приладів працюють у медичних центрах, «СВЛ-Віріа» встановлено на Чорнобильській АЕС, у Республіканському центрі радіаційної медицини Республіки Білорусь.


 • 1992-1998рр. НТЦ «Віріа» проводить по договорам з підприємствами дослідження рівня забруднення радіонуклідами людей у різних областях України.


 • 1992-1995 рр. більше ніж 10 000 киян пройшли радіологічне обстеження.

 • 1994р. Розроблено для Інституту фізіології НАН України "Тест визначення швидкості опрацювання зорової інформації", екологічно залежний "Тест акцентуації особистості ",  сумісний "Вербальний тест визначення соціотипу + невербальний тест- BEST".

 • 1995 р. НТЦ «Віріа» відкриває медичне відділення, яке займається проблемами профілактики "екологічних захворювань". Центр налагоджує тісні зв'язки з Українськими виробниками біологічно активних добавок.

 • 1996 р. У центрі розроблено комп'ютерну програму "Тест Раціонального Харчування" (ТРХ), яка дозволяє оцінювати якість харчування конкретної людини та провести його науково-обгрунтовану корекцію. ТРХ стає однією із основ програми індивідуальної профілактики.


 • 1998-2000рр. НТЦ «Віріа» приймає участь у спільному українсько-білоруському проекті "Референтні методи очищення організмів дітей, які проживають на радіоактивно-забруднених територіях".

 • 1999р.  НТЦ «Віріа» видає першу українську збірку "Українські харчові біологічно активні добавки".


 • 1999р. Центр розпочинає розробку програмно-методичного забезпечення нової серії рентгенофлуоресцентних аналізаторів “ElvaX- med” ,“ElvaX- Aqua”  , “ElvaX- eco”   Ці прилади призначені для експрес-аналізу елементного складу біопроб, визначення якості води, визначення вмісту важких металів у різних середовищах.

 • 1999р. Вперше в Україні у НТЦ «Віріа» проводиться діагностика вмісту макро- та мікроелементів в організмі на основі визначення їх вмісту у волоссі. У медичному відділенні НТЦ «Віріа» пропонується комплексна програма профілактики та лікування захворювань, яка включає в себе визначення рівня забруднення організму токсичними металами, радіонуклідами, пестицидами, діагностику порушення мінерального обміну, оцінку якості індивідуального харчування, індивідуальну програму очищення організму та корекцію виявлених порушень.


 • 1999р. НТЦ «ВІРІА» стає співзасновником та влаштовує щорічну Міжнародну виставку лікувально-профілактичних продуктів харчування - "Харчування та життя. ХХI століття".

 • 1999-2001 р.р НТЦ "ВІРІА" приймає участь у проекті УНТЦ "Розробка сорбційних методів очищення радіоактивних відходів та стічні води".

 • 2000р.  НТЦ «Віріа» видає збірку «Біологічно активні добавки та біопродукти».


 • 2000р. Спільно з медичними та дослідницькими організаціями України НТЦ «Віріа» проводить наукову роботу по вивченню ролі мікроелементів у розвитку захворювань у людей та тварин.

 • 2000р. На щорічній промисловій виставці в м. Ганновері на стенді "Україна-2000" представлений перший в СНД автоматизований комплекс «ЕКОВ'Ю – 01».

 • 2000 р. Розроблено та затверджено «Методику виконання вимірювань масової частки хімічних елементів у волоссі рентгено-флуоресцентним методом» (МВИ № 081\12-4502-00 от 21.07.00, атестована Українським державним НПЦ стандартизації, метрології і сертифікації УкрЦСМ, узгоджена з Державною санітарно-епідеміологічною службою України – Постанова № 8 от 5.10.2000).


 • 2000 р. На базі НТЦ "ВІРІА" організовано "I-й Український центр МАВ-діагностики".

 • 2001-2006 р.р. Відкрито центри МАВ-діагностики у Болгарії, Грузії та ще два центра в Україні.

 • 2001-2002 р.р. Спільно з Інститутом прикладної оптики НАН України приймає участь у розробці лазерно-емісійного спектрометра для аналізу складу органічних середовищ та сплавів.


 • 2002-2005 р.р. Спільно з Інститутом фізики НАН України розроблено портативний ультрафіолетовий спектрометр для дослідження процесу синтезу вітаміну D в природних умовах.

 • 2002-2005 р.р. Спільно з Інститутом клінічної патології м. Львів проводяться роботи по вивченню фактичного впливу важких металів, що потрапляють до організму людини через органи дихання.

 • 2005 р. Розроблено портативний оптоволоконний спектрометр видимого діапазону.

 • 2007 р. Розроблено та затверджено «Методику виконання вимірювань масової концентрації хімічних елементів в плазмі крові  рентгенофлуоресцентним методом» (МВВ № 081\12-0468-07 від 12.10.07, атестована Українським державним НПЦ стандартизації, метрології та сертифікації УкрЦСМ).

 • 2009 р. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Комп'ютерна програма  <Тест раціонального харчування>" (№ 29687).

 • 2009 р. Отримано патент "Спосіб діагностування залізодефіцитної анемії у дітей" (№ 43818).

 • 2011 р. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Комп'ютерна програма оцінки та корекції харчування спортсменів <Олімп>" (№ 36430).

 • 2014 р. Розроблено та затверджено «Методику виконання вимірювань масової концентрації хімічних елементів в питних, природніх та стічних водах рентгенофлуоресцентним методом» (МВВ № 081\12-0894-14 от 21.02.14, атестована Українським державним НПЦ стандартизації, метрології та сертифікації УкрЦСМ).

 

Головна МАВ-діагностика РФ-аналіз крові Продукція МАВ та тварини Контакти
All Rights Reserved STC 'VIRIA'.